หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลทัพทัน การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่น [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลทัพทัน การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของงเทศบาล พ.ศ.2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)