หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ซุ้มพระพุทธเมตตา
สำนักเทศบาลตำบลทัพทัน
สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทัพทัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน
ห้องปฏิธรรม
วิสัยทัศน์ ทต.ทัพทัน

สร้างเมืองน่าอยู่
การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำสมบูรณ์
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลตำบล ทัพทัน
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)แพร่ระบาดรวดเร็วขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่ชมชนแออัด ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลทัพทัน
  
  
 

 

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
รายการเกษตรโลก เกษตรเรา
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
 

              ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดอุทัยธานี เป็นการดำเนินการจัดตั้งฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนที่มีความสนใจ พื้นที่ 40 ไร่ 80 ตารางวา มีการจัดสรรพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 1 ไร่ 1 แสน ส่วนที่ 2 เกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:1 - บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 1 ประมาณ 30% สระเก็บกักน้ำ ปลูกพืชน้ำ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณขอบสระ ติดตั้งระบบน้ำ - บริเวณพื้นที่ส่วนที่ 2 ประมาณ 30% ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงกบในนาข้าว - บริเวณพื้นที่ส่วนที่สามประมาณ 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ระบบน้ำ  - บริเวณพื้นที่ส่วนที่สี่ประมาณ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 09.33 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 13.29 น. โดย คุณ รัตนาพร อาสุระ

ผู้เข้าชม 5192 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การทำนา 1
ลำดับภาพที่ 1/120
การทำนา 2
ลำดับภาพที่ 2/120
การทำนา 2
ลำดับภาพที่ 3/120
การวางระบบน้ำ 1
ลำดับภาพที่ 4/120
การวางระบบน้ำ 2
ลำดับภาพที่ 5/120
การวางระบบน้ำ 3
ลำดับภาพที่ 6/120
การวางระบบน้ำ 4
ลำดับภาพที่ 7/120
การวางระบบน้ำ 5
ลำดับภาพที่ 8/120
ประมงน้ำจืด 1
ลำดับภาพที่ 9/120
ประมงน้ำจืด 2
ลำดับภาพที่ 10/120
ปศุสัตว์ 1
ลำดับภาพที่ 11/120
ปศุสัตว์ 2
ลำดับภาพที่ 12/120
ปศุสัตว์ 3
ลำดับภาพที่ 13/120
ปศุสัตว์ 4
ลำดับภาพที่ 14/120
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 3
ลำดับภาพที่ 15/120
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 4
ลำดับภาพที่ 16/120
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 5
ลำดับภาพที่ 17/120
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 6
ลำดับภาพที่ 18/120
ปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด) 1
ลำดับภาพที่ 19/120
ปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด) 2
ลำดับภาพที่ 20/120
ปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด) 3
ลำดับภาพที่ 21/120
ปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด) 4
ลำดับภาพที่ 22/120
ปุ๋ยชีวภาพ (พืชสด) 5
ลำดับภาพที่ 23/120
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1
ลำดับภาพที่ 24/120
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2
ลำดับภาพที่ 25/120
แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3
ลำดับภาพที่ 26/120
กล้วย 1
ลำดับภาพที่ 27/120
กล้วย 2
ลำดับภาพที่ 28/120
กล้วย 3
ลำดับภาพที่ 29/120
กล้วย 4
ลำดับภาพที่ 30/120
กาแฟ
ลำดับภาพที่ 31/120
พริกไทย 1
ลำดับภาพที่ 32/120
พริกไทย 2
ลำดับภาพที่ 33/120
มะเดื่อฝรั่ง 1
ลำดับภาพที่ 34/120
มะเดื่อฝรั่ง 2
ลำดับภาพที่ 35/120
มะเดื่อฝรั่ง 3
ลำดับภาพที่ 36/120
เสาวรส 1
ลำดับภาพที่ 37/120
เสาวรส 2
ลำดับภาพที่ 38/120
เสาวรส 3
ลำดับภาพที่ 39/120
เสาวรส 4
ลำดับภาพที่ 40/120
เสาวรส 5
ลำดับภาพที่ 41/120
เสาวรส 6
ลำดับภาพที่ 42/120
โรงเพาะกล้าไม้ 1
ลำดับภาพที่ 43/120
โรงเพาะเห็ด 1
ลำดับภาพที่ 44/120
โรงเพาะเห็ด 2
ลำดับภาพที่ 45/120
าคารศูนย์ข้อมูลท่องแที่ยวและสำนักงาน 1
ลำดับภาพที่ 46/120
าคารศูนย์ข้อมูลท่องแที่ยวและสำนักงาน 2
ลำดับภาพที่ 47/120
าคารศูนย์ข้อมูลท่องแที่ยวและสำนักงาน 3
ลำดับภาพที่ 48/120
าคารศูนย์ข้อมูลท่องแที่ยวและสำนักงาน 4
ลำดับภาพที่ 49/120
าคารศูนย์ข้อมูลท่องแที่ยวและสำนักงาน 5
ลำดับภาพที่ 50/120

ลำดับภาพที่ 51/120

ลำดับภาพที่ 52/120

ลำดับภาพที่ 53/120

ลำดับภาพที่ 54/120

ลำดับภาพที่ 55/120

ลำดับภาพที่ 56/120

ลำดับภาพที่ 57/120

ลำดับภาพที่ 58/120

ลำดับภาพที่ 59/120

ลำดับภาพที่ 60/120

ลำดับภาพที่ 61/120

ลำดับภาพที่ 62/120

ลำดับภาพที่ 63/120

ลำดับภาพที่ 64/120

ลำดับภาพที่ 65/120

ลำดับภาพที่ 66/120

ลำดับภาพที่ 67/120

ลำดับภาพที่ 68/120

ลำดับภาพที่ 69/120

ลำดับภาพที่ 70/120

ลำดับภาพที่ 71/120

ลำดับภาพที่ 72/120

ลำดับภาพที่ 73/120

ลำดับภาพที่ 74/120

ลำดับภาพที่ 75/120

ลำดับภาพที่ 76/120

ลำดับภาพที่ 77/120

ลำดับภาพที่ 78/120

ลำดับภาพที่ 79/120

ลำดับภาพที่ 80/120

ลำดับภาพที่ 81/120

ลำดับภาพที่ 82/120

ลำดับภาพที่ 83/120

ลำดับภาพที่ 84/120

ลำดับภาพที่ 85/120

ลำดับภาพที่ 86/120

ลำดับภาพที่ 87/120

ลำดับภาพที่ 88/120

ลำดับภาพที่ 89/120

ลำดับภาพที่ 90/120

ลำดับภาพที่ 91/120

ลำดับภาพที่ 92/120

ลำดับภาพที่ 93/120

ลำดับภาพที่ 94/120

ลำดับภาพที่ 95/120

ลำดับภาพที่ 96/120

ลำดับภาพที่ 97/120

ลำดับภาพที่ 98/120

ลำดับภาพที่ 99/120

ลำดับภาพที่ 100/120

ลำดับภาพที่ 101/120

ลำดับภาพที่ 102/120

ลำดับภาพที่ 103/120

ลำดับภาพที่ 104/120

ลำดับภาพที่ 105/120

ลำดับภาพที่ 106/120

ลำดับภาพที่ 107/120

ลำดับภาพที่ 108/120

ลำดับภาพที่ 109/120

ลำดับภาพที่ 110/120

ลำดับภาพที่ 111/120

ลำดับภาพที่ 112/120

ลำดับภาพที่ 113/120

ลำดับภาพที่ 114/120

ลำดับภาพที่ 115/120

ลำดับภาพที่ 116/120

ลำดับภาพที่ 117/120

ลำดับภาพที่ 118/120

ลำดับภาพที่ 119/120

ลำดับภาพที่ 120/120
<<
>>
X
 
เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056 - 540 - 245 โทรสาร : 056 - 540 - 245 กด 24
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทัพทัน
จำนวนผู้เข้าชม 7,358,060 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-540-245
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10