หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ซุ้มพระพุทธเมตตา
สำนักเทศบาลตำบลทัพทัน
สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทัพทัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน
ห้องปฏิธรรม
วิสัยทัศน์ ทต.ทัพทัน

สร้างเมืองน่าอยู่
การศึกษาก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำสมบูรณ์
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เทศบาลตำบล ทัพทัน
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)แพร่ระบาดรวดเร็วขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ไปในที่ชมชนแออัด ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลทัพทัน
  
  
 

กิจกรรมผู้สูงอายุ
 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทัพทัน  
 

เทศบาลตำบลทัพทัน โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ  โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม ในสภาวะปัจจุบัน เตรียมการรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขั้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความถนัด ความสนใจ ความแตกต่างของบุคคล  และมีรูปแบบเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และให้สามารถดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลมาพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีการเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทัพทัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 09.33 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 13.20 น. โดย คุณ รัตนาพร อาสุระ

ผู้เข้าชม 2349 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมผู้สูงอายุ
ลำดับภาพที่ 1/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 1
ลำดับภาพที่ 2/211
กิจกรรมผู้สูงอาย 2
ลำดับภาพที่ 3/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 3
ลำดับภาพที่ 4/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 4
ลำดับภาพที่ 5/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 5
ลำดับภาพที่ 6/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 6
ลำดับภาพที่ 7/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 7
ลำดับภาพที่ 8/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 8
ลำดับภาพที่ 9/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 9
ลำดับภาพที่ 10/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 10
ลำดับภาพที่ 11/211
กิจกรรมผู้สูงอายุ 11
ลำดับภาพที่ 12/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ
ลำดับภาพที่ 13/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ 1
ลำดับภาพที่ 14/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ 2
ลำดับภาพที่ 15/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ 3
ลำดับภาพที่ 16/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ 4
ลำดับภาพที่ 17/211
อาคารส่งเสริมคุณภาพชึวิตผู้สูงอายุ 5
ลำดับภาพที่ 18/211

ลำดับภาพที่ 19/211

ลำดับภาพที่ 20/211

ลำดับภาพที่ 21/211

ลำดับภาพที่ 22/211

ลำดับภาพที่ 23/211

ลำดับภาพที่ 24/211

ลำดับภาพที่ 25/211

ลำดับภาพที่ 26/211

ลำดับภาพที่ 27/211

ลำดับภาพที่ 28/211

ลำดับภาพที่ 29/211

ลำดับภาพที่ 30/211

ลำดับภาพที่ 31/211

ลำดับภาพที่ 32/211

ลำดับภาพที่ 33/211

ลำดับภาพที่ 34/211

ลำดับภาพที่ 35/211

ลำดับภาพที่ 36/211

ลำดับภาพที่ 37/211

ลำดับภาพที่ 38/211

ลำดับภาพที่ 39/211

ลำดับภาพที่ 40/211

ลำดับภาพที่ 41/211

ลำดับภาพที่ 42/211

ลำดับภาพที่ 43/211

ลำดับภาพที่ 44/211

ลำดับภาพที่ 45/211

ลำดับภาพที่ 46/211

ลำดับภาพที่ 47/211

ลำดับภาพที่ 48/211

ลำดับภาพที่ 49/211

ลำดับภาพที่ 50/211

ลำดับภาพที่ 51/211

ลำดับภาพที่ 52/211

ลำดับภาพที่ 53/211

ลำดับภาพที่ 54/211

ลำดับภาพที่ 55/211

ลำดับภาพที่ 56/211

ลำดับภาพที่ 57/211

ลำดับภาพที่ 58/211

ลำดับภาพที่ 59/211

ลำดับภาพที่ 60/211

ลำดับภาพที่ 61/211

ลำดับภาพที่ 62/211

ลำดับภาพที่ 63/211

ลำดับภาพที่ 64/211

ลำดับภาพที่ 65/211

ลำดับภาพที่ 66/211

ลำดับภาพที่ 67/211

ลำดับภาพที่ 68/211

ลำดับภาพที่ 69/211

ลำดับภาพที่ 70/211

ลำดับภาพที่ 71/211

ลำดับภาพที่ 72/211

ลำดับภาพที่ 73/211

ลำดับภาพที่ 74/211

ลำดับภาพที่ 75/211

ลำดับภาพที่ 76/211

ลำดับภาพที่ 77/211

ลำดับภาพที่ 78/211

ลำดับภาพที่ 79/211

ลำดับภาพที่ 80/211

ลำดับภาพที่ 81/211

ลำดับภาพที่ 82/211

ลำดับภาพที่ 83/211

ลำดับภาพที่ 84/211

ลำดับภาพที่ 85/211

ลำดับภาพที่ 86/211

ลำดับภาพที่ 87/211

ลำดับภาพที่ 88/211

ลำดับภาพที่ 89/211

ลำดับภาพที่ 90/211

ลำดับภาพที่ 91/211

ลำดับภาพที่ 92/211

ลำดับภาพที่ 93/211

ลำดับภาพที่ 94/211

ลำดับภาพที่ 95/211

ลำดับภาพที่ 96/211

ลำดับภาพที่ 97/211

ลำดับภาพที่ 98/211

ลำดับภาพที่ 99/211

ลำดับภาพที่ 100/211

ลำดับภาพที่ 101/211

ลำดับภาพที่ 102/211

ลำดับภาพที่ 103/211

ลำดับภาพที่ 104/211

ลำดับภาพที่ 105/211

ลำดับภาพที่ 106/211

ลำดับภาพที่ 107/211

ลำดับภาพที่ 108/211

ลำดับภาพที่ 109/211

ลำดับภาพที่ 110/211

ลำดับภาพที่ 111/211

ลำดับภาพที่ 112/211

ลำดับภาพที่ 113/211

ลำดับภาพที่ 114/211

ลำดับภาพที่ 115/211

ลำดับภาพที่ 116/211

ลำดับภาพที่ 117/211

ลำดับภาพที่ 118/211

ลำดับภาพที่ 119/211

ลำดับภาพที่ 120/211

ลำดับภาพที่ 121/211

ลำดับภาพที่ 122/211

ลำดับภาพที่ 123/211

ลำดับภาพที่ 124/211

ลำดับภาพที่ 125/211

ลำดับภาพที่ 126/211

ลำดับภาพที่ 127/211

ลำดับภาพที่ 128/211

ลำดับภาพที่ 129/211

ลำดับภาพที่ 130/211

ลำดับภาพที่ 131/211

ลำดับภาพที่ 132/211

ลำดับภาพที่ 133/211

ลำดับภาพที่ 134/211

ลำดับภาพที่ 135/211

ลำดับภาพที่ 136/211

ลำดับภาพที่ 137/211

ลำดับภาพที่ 138/211

ลำดับภาพที่ 139/211

ลำดับภาพที่ 140/211

ลำดับภาพที่ 141/211

ลำดับภาพที่ 142/211

ลำดับภาพที่ 143/211

ลำดับภาพที่ 144/211

ลำดับภาพที่ 145/211

ลำดับภาพที่ 146/211

ลำดับภาพที่ 147/211

ลำดับภาพที่ 148/211

ลำดับภาพที่ 149/211

ลำดับภาพที่ 150/211

ลำดับภาพที่ 151/211

ลำดับภาพที่ 152/211

ลำดับภาพที่ 153/211

ลำดับภาพที่ 154/211

ลำดับภาพที่ 155/211

ลำดับภาพที่ 156/211

ลำดับภาพที่ 157/211

ลำดับภาพที่ 158/211

ลำดับภาพที่ 159/211

ลำดับภาพที่ 160/211

ลำดับภาพที่ 161/211

ลำดับภาพที่ 162/211

ลำดับภาพที่ 163/211

ลำดับภาพที่ 164/211

ลำดับภาพที่ 165/211

ลำดับภาพที่ 166/211

ลำดับภาพที่ 167/211

ลำดับภาพที่ 168/211

ลำดับภาพที่ 169/211

ลำดับภาพที่ 170/211

ลำดับภาพที่ 171/211

ลำดับภาพที่ 172/211

ลำดับภาพที่ 173/211

ลำดับภาพที่ 174/211

ลำดับภาพที่ 175/211

ลำดับภาพที่ 176/211

ลำดับภาพที่ 177/211

ลำดับภาพที่ 178/211

ลำดับภาพที่ 179/211

ลำดับภาพที่ 180/211

ลำดับภาพที่ 181/211

ลำดับภาพที่ 182/211

ลำดับภาพที่ 183/211

ลำดับภาพที่ 184/211

ลำดับภาพที่ 185/211

ลำดับภาพที่ 186/211

ลำดับภาพที่ 187/211

ลำดับภาพที่ 188/211

ลำดับภาพที่ 189/211

ลำดับภาพที่ 190/211

ลำดับภาพที่ 191/211

ลำดับภาพที่ 192/211

ลำดับภาพที่ 193/211

ลำดับภาพที่ 194/211

ลำดับภาพที่ 195/211

ลำดับภาพที่ 196/211

ลำดับภาพที่ 197/211

ลำดับภาพที่ 198/211

ลำดับภาพที่ 199/211

ลำดับภาพที่ 200/211

ลำดับภาพที่ 201/211

ลำดับภาพที่ 202/211

ลำดับภาพที่ 203/211

ลำดับภาพที่ 204/211

ลำดับภาพที่ 205/211

ลำดับภาพที่ 206/211

ลำดับภาพที่ 207/211

ลำดับภาพที่ 208/211

ลำดับภาพที่ 209/211

ลำดับภาพที่ 210/211

ลำดับภาพที่ 211/211
<<
>>
X
 
เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056 - 540 - 245 โทรสาร : 056 - 540 - 245 กด 24
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลทัพทัน
จำนวนผู้เข้าชม 7,357,670 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-540-245
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10