หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม (รอบ 6 เดิอน) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมของไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)