หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ดำเนินการบันทึกข้อมูลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการประชุมคณะทำงานปรับมาตรฐานระยะเวลา การปรับปรุงภารกิจและเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลทัพทัน [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนชน ณ.จุดบริการงานทะเบียนราษฎร [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทัพทัน ประจำปี 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)