หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 รับโอนย้าย 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.นายข่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-565-40245
  
  
 


นายปรีชา พุ่มจำปา
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง


นายนิวัติชัย ธนสมบัติ
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
 
 


นางนวลอนงค์ ยงค์เยื้องพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


นางเตือนจิต มงคลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง


นายพิเชษฐ์ กานตานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นางสุภิญญา ปรีชพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


นายนิวัติชัย ธนสมบัติ
รองปลัด ทต.
รก. ผอ.กองสาธารณสุขฯ



ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ :056 - 540 - 245
จำนวนผู้เข้าชม 1,189,066 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com