หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 รับโอนย้าย 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.นายข่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-565-40245
  
  
 
   
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค -บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
 
   
   

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
 
   
   

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

การพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ :056 - 540 - 245
จำนวนผู้เข้าชม 1,189,090 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com